JABATAN FIZIK

KEAHLIAN JABATAN FIZIK

                                                                                  
Nama : Amir Shah Sigara                                                    
Jawatan:Penolong pegawai sains                                        Nama :Dzurainey Binti Abu Bakar                                
                                                                                            Jawatan:Pembantu Makmal                                                         
                                                                                          
                                                                                       
                              
                                                                                                

                                                                                                                                                                                
Nama : Mohamad Bin Aruf                                                     Nama : Ismail Bin Che Lah
Jawatan : Penolong Pegawai Sains                                       Jawatan : Penolong Pegawai Sains
                                                                                             

                                                                                       
Nama : Norlela Mohd Shahardin                                           Nama : Saedah Haron
Jawatan : Penolong Pegawai Sains                                      Jawatan : Penolong Pegawai Sains
                                                                                               

                                                                                                                                                                            Nama  : Suhaimi Suriff                                                       Nama:Mohd Yusri Bin Abdul Rahim      
Jawatan : Penolong Pegawai Sains                                     Jawatan : Penolong Pegawai Sains 
                                                                                             

                                                                                      
                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                           CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my